Πολιτική Επιστροφών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ ΝΟΜΟΥ 2251/1994
Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που Εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από Εσάς απέκτησε την φυσική κατοχή των αγαθών.
Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφαση Σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, αποστέλλοντας μας είτε μέσω email στην διεύθυνση [email protected] είτε μέσω φαξ: 2310542165 μία έγγραφη και σαφή δήλωση Σας ή το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο ωστόσο να είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε επίσης από την ιστοσελίδα μας https://agrovet.gr/ να συμπληρώσετε και να υποβάλλεται ηλεκτρονικώς το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση Σας. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την δυνατότητα, θα Σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησης Σας. Τα στοιχεία της Εταιρίας μας είναι τα εξής: Agrovet Κ. Καραμανίδης Α.Ε Κτηνιατρικά είδη Γιαννιτσών 28 546 27 Θεσσαλονίκη
Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης είναι αρκετό να στείλετε την δήλωση Σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης με έναν από τους άνωθεν αναφερόμενους τρόπους αποστολής αυτής.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα Σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από Εσάς συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων όμως των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στην δική Σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφαση Σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο και το ίδιο μέσο πληρωμής που Εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός και αν Εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό σε κάθε περίπτωση, δεν θα Σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Δικαιούμαστε σύμφωνα με το Νόμο να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου μας παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω το προϊόν που παραγγείλατε ή να το παραδώσετε στο κατάστημα της εταιρίας μας επί της Γιαννιτσών 28 Θεσσαλονίκης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Εσείς θα επιβαρυνθείτε με το συνολικό κόστος επιστροφής του πράγματος σε εμάς.

Κατεβάστε εδώ το έντυπο υπαναχώρησης